... ...
top of page

Framtidsutsikter för inredningsbranschen 2024-2027

Hur ser framtiden ut för inredare? Vi har frågat vår VD Anna Nordvall om inredarrollens utveckling och vilka indikationer hon ser på arbetsmarknaden för dig som är intresserad av en karriär inom yrket. Ta del av ykesprognoser, marknadstrender och viktiga tips för att lyckas som inredare.


framtidsprognos inredare

Yrkesprognos för Inredare – här finns jobben


Våra prognoser och de indikationer vi får från marknaden visar på fortsatt efterfrågan på Inredare också pga. bristen på arkitekter och framförallt inredningsarkitekter i framtiden. De yrkesverksamma arkitekterna och inredningsarkitekterna blir troligen färre under de kommande åren, vilket gör att vi som inredare får ta en större del av en viss typ av uppdrag som arkitekter ansvarat för. Inredaren tar också vid där många arkitekter slutar och arbetar precis som Inredningsarkitekter och arkitekter med rumsutformning och rumsfunktioner i både nybyggnad och ombyggnad.


En inredare är i allmänhet mer inriktad på urval och att planera interiöra detaljer inom ett utrymme, till exempel möbler, accessoarer och ytbehandling. Då det är en ökad brist på arkitekter och inredningsarkitekter lämnas ofta de interiöra jobben till en Inredare. 


Indikationer från arbetsmarknaden

Boverket gick i september 2023 ut med att det nationella behovet av bostäder för perioden år 2023 - 2030 ökat med 6% från beräkningen som kom ut 1 år innan. Enligt Boverkets beräkning behövs 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030.


Med tanke på att många byggföretag stoppat planerade byggen kommer troligtvis siffran stiga ännu mer till nästa beräkning och en stor back-logg ligga redo för arkitekter och byggarbetare att ta tag i så fort konjunkturen vänder. När mäklarna får mer att göra kommer även en välutbildad Homestagingkonsult och Inredare.


Inredning är ett brett område, där en gedigen utbildning blir allt viktigare då vi ser att våra elever ofta efter sin utbildning får jobb där deras inredarroll kombineras med andra yrkesroller. Det kan handla om personer som har en bakgrund inom bygg-, arkitektur som vill addera mjukare värden till befintlig roll. Det är även projektledare och marknadsförare som adderar bredd i portföljen. I en digital värld där man pratar om “den stora butiksdöden” sätts över större krav på upplevelsen i den fysiska butiken, och i sin tur inredningsstylisterna.


När varsel hösten 2023 började på arkitektbyråerna var det många i branschen som vittnade om att de som hade mest att göra var de som arbetade inom inredning. De som först drabbades av sysslolöshet var arkitekterna som ritar bostäder, och framförallt i tidiga stadier. Inredningsarkitekterna och byggnadsingenjörerna ( som även arbetar med inredning ) har fler uppdrag. 


framtidsprognos inredare jobb

Därför är Inredare mindre konjukturskänsliga


Inredare kan anses vara mindre konjunkturkänsliga än arkitekter av flera skäl, som delvis beror på skillnaderna i tjänsternas natur, kundbas och projektomfattning. Här nedan är några exempel:


Projektstorlek och -kostnad

Arkitekturprojekt är ofta storskaliga och kräver betydande investeringar, både när det gäller tid och pengar. Dessa projekt är därför mer känsliga för ekonomiska cykler, eftersom bygg- och utvecklingsaktiviteter tenderar att minska under lågkonjunkturer. Inredningsprojekt, å andra sidan, kan variera i skala och ofta genomföras med mindre budgetar, vilket gör dem mer genomförbara även när ekonomiska förhållanden är strama.


En typ av tjänster som inredaren kan anlitas för är att fiktivt styla och skapa inredning för diverse visualiseringar och renderingar, i samarbete med 3D visualiserare och beställare. Det finns företag som arbetar med enbart inredningsdesign men det finns även stora utvecklingsmöjligheter för en redan utbildad arkitekt, hantverkare eller byggnadsingenjör som kompletterar med en inredningsutbildning.


Flexibilitet i tjänster

Inredare kan erbjuda en bredare palett av tjänster som kan anpassas till kunders skiftande budgetar och behov. Detta inkluderar allt från fullständiga överhalningar av utrymmen till mindre designuppdateringar, rådgivning, och styling som inte kräver stora strukturella förändringar. 


Fokus på befintliga utrymmen

Medan arkitekter ofta arbetar med nybyggnationer eller stora renoveringsprojekt, fokuserar inredare på att förbättra och optimera användningen av befintliga utrymmen. I tider av ekonomisk osäkerhet är kunder mer benägna att investera i att förbättra deras nuvarande miljöer än att bygga nytt, vilket gynnar inredningstjänster.


Viktiga beställare, utöver byggföretag, för arkitektbyråer är fastighetsbolag. Fastighetsbolag behöver hyresgäster oavsett konjunktur - men beroende på den, kan ändamålet för lokalerna skifta mycket. Fastighetsbeståndet behöver anpassas efter nya funktioner och företag; detta kallas ofta för “lokalanpassning”.


En lokalanpassning kan utföras på många olika nivåer- mer eller mindre komplicerade.Ibland handlar det om att i teorin visa möbleringsförslag/möjligheter för en lokal att tex fungera som kontor, butik eller liknande. Detta kan göras genom färgsatta planritningar, renderade 3D modeller mm, som fastighetsbolaget använder i införsäljningssyfte till en potentiell hyresgäst, denna typ av arbete kan inredaren göra.


Det kan även ske genom ombyggnation och bygghandling där även byggnadsingenjör involveras för att skapa måttsatta planritningar, rumsbeskrivningar, förfrågningsunderlag mm - i dessa fall samarbetar ofta arkitektbyrå med inredningsbyrå om inte arkitektbyrån själv kan stå för inredningen. En del fastighetsbolag tar fram färdiga kontorslokaler med inredningen från färgsättning, möbler, ner till besticken i kökslådan- till detta behövs också inredaren.


Renovering av befintligt fastighetsbestånd behövs också - både genom färgsättningar, inredningsinventering och inredningskomplettering. En inredare kan även anlitas av en blivande hyresgäst, tex en restaurangägare, för att ta fram inredningsförslaget medan fastighetsbolaget anlitar entreprenad för att utföra överenskomna delar av projektet och hyresgästen en del via inredaren.


jobba som inredare 2024

Snabbare avkastning på investeringen

Inredningsförbättringar kan snabbt förändra utseendet och känslan av ett utrymme, vilket ger en omedelbar förbättring av livskvaliteten eller affärsverksamheten. Denna snabba avkastning på investeringen gör inredningstjänster attraktiva även under finansiell osäkerhet.


Anpassning till livsstilsförändringar

Inredare kan snabbt anpassa sig till förändringar i hur människor använder sina utrymmen, såsom ett ökat behov av hemmakontor eller flexibla livs-/arbetsutrymmen. Dessa tjänster fortsätter att vara efterfrågade oavsett ekonomiska förhållanden.


Känslomässigt och estetiskt värde

Slutligen tillför inredning ett direkt känslomässigt och estetiskt värde till människors dagliga liv. Under stressiga tider kan investeringar i ett mer trivsamt och funktionellt hem eller arbetsmiljö ses som ännu viktigare, vilket stöder efterfrågan på inredningstjänster. 


Arbetsförmedlingens prognos för inredare & inredningsarkitekter


Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben för arkitekter under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete. På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för arkitekter kommer vara stora. (Källa: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/prognoser/prognos/5")


framtidsprognos inredare 2024

Läs en utbildning till Inredare som leder till jobb


Vem är Inredningskurser Sverige AB?

År 2005 grundades Inredningskurser Sverige AB av Anna Nordvall för att höja statusen för inredaryrket och hjälpa privatpersoner och företag att få rätt kunskaper för att lyckas med sitt drömyrke. Det har vi gjort i drygt 17 år och är idag Sveriges största utbildningsföretag inom inredning och den rekommenderade utbildningen av många av de stora inredningsföretagen.


Vi har utbildningar för dig som har tidigare erfarenhet och vill vidareutvecklas, för dig som är helt ny på området och vill starta en karriär i inredningsbranschen eller för dig som bara vill läsa en hobbykurs för att få till det där drömhemmet du längtat efter. Vi hoppas att du hittar något som faller dig i smaken.


Vi har under 2020 genomgått ett program vi blev utvalda till av Business Sweden (f.d. Svenska exportrådet) för en expandering till USA med våra utbildningar. Vi lanserade utbildningarna i våras och finns där under namnet Nordic Design Institute - www.nordicdesigninstitute.com


Vi är en seriös utbildare inom inredning och design, vi har god ekonomi och blev valda till ett av Veckans Affärers Superföretag 2019. Vi lanserade för 3 år sedan en ny utbildning som vi arbetat fram bl.a. med hjälp av IKEA för att se till att våra utbildade och certifierade Inredare och Inredningsstylister har den kunskap som företagen behöver i framtiden. Denna utbildningsinriktning är unik och finns endast hos oss.


Våra elever får oftast jobb inom 6 månader och de flesta går till anställningar. En liten andel startar eget, men även här väljer eleverna oftast att arbeta något år i branschen innan innan de startar eget. 


jobb som inredare inredningsarkitekt

Jobbmöjligheter efter en utbildning via oss

Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på våra utbildade Inredare och Inredningsstylister, då vi levererar en bred utbildning med många olika yrkesvägar att ta efter examen. Utbildningen hos oss på Inredningskurser.se leder till en ovanlig kombination av kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden.


En utbildning hos oss på Inredningskurser.se är anpassad till marknadens behov och flätar samman de olika yrkesrollerna Inredare och Inredningsstylist (samt Visual Merchandiser). Som Inredare arbetar man med att skapa miljöer att leva, arbeta eller lära sig i (bland flera) och som Inredningsstylist och Visual Merchandiser arbetar man med att sälja inredning, miljöer och produkter. Det är två yrkesroller som är väldigt närliggande och ofta överlappar varandra, varför vi valt att kombinera dessa för en bredare utbildning.


Eftersom våra elever får en bred utbildning där de får en gedigen kunskap, lär sig sälja in uppdrag på ett professionellt sätt och lär sig de tekniska grunderna i ritning för hand och digitalt kan de även avlasta vid större inredningsuppdrag (privata och offentliga) med t.ex. ritningar, rumsanalyser och kundpresentationer och agera som en viktig del i en projektgrupp för att stötta upp t.ex. arkitekter och byggnadsingenjörer.


Inredningsuppdrag man kan arbeta med efter en utbildning hos oss kan handla om alla typer av byggnader där människor vistas, exempelvis hotell, arbetsplatser, skolor, sjukhus, privatbostäder, köpcentrum, restauranger, teatrar eller flygplatsterminaler. I Sverige är det ovanligt att en utbildad inredningsarkitekt utför uppdrag i privatbostäder, även om det händer. Uppdragen gäller oftast en offentlig miljö och rör bland annat akustik, belysning och material. 


jobba med inredning

Sammanfattning – nästa steg


I takt med att arbetsmarknaden för inredare fortsätter att utvecklas och växa, står det klart att det finns en ljus framtid för de som är redo att ta steget in i denna kreativa och belönande bransch. Med en bransch som visar på en ökad efterfrågan på inredningsexpertis ser vi också att vikten av att vara välutbildad och mångsidig. Inredningskurser Sverige AB erbjuder en unik utbildningsplattform som inte bara förbereder dig för framtidens utmaningar utan också öppnar dörren till otaliga karriärmöjligheter inom inredning. Oavsett om du siktar på att revitalisera offentliga utrymmen eller skapa drömhem, är vår utbildning designad för att ge dig de verktyg och kunskaper som krävs. Ta chansen, förverkliga din passion för inredning och bli en del av en framtid där design och funktion samspelar harmoniskt. Våga ta steget och börja din resa hos oss på inredningskurser.se – där din framtid som framgångsrik inredare börjar.


/ Anna Nordvall

VD, Inredningskurser Sverige AB


inredningskurser sverige ab


Osäker på vilken kurs som passar dig? Gör vår digitala kursguide här! 


Är du intresserad av att veta mer om oss och våra utbildningar? Vi finns på telefon 040-511 311 och mail hej@inredningskurser.se


0 kommentarer

Comments


bottom of page