... ...
top of page

Framtiden för inredningsbranschen – 2023 och framåt

Inredningsbranschen är i ständig förändring och det har hänt en hel del sedan vi började utbilda inredare för 18 år sedan. Vi blir allt mer måna om miljöerna vi vistas i och både företag och privatpersoner investerar gärna i inredningshjälp samtidigt att det utbildas allt färre inredningsarkitekter – behovet för kompetenta inredare är alltså större än någonsin. Vi har pratat med Inredningskurser.se's VD och grundare Anna Nordvall om vad hon tror framtiden har att erbjuda dig som vill jobba som inredare 2023 och framåt.Hur ser efterfrågan ut på arbetsmarknaden?

Vi ser en ökad efterfrågan på utbildade Inredare, då en välplanerad interiör leder till både hälsovinster och ekonomiska vinster för företag och privatkunder. En annan anledning till den ökade efterfrågan är bristen på arkitekter och framförallt inredningsarkitekter. De yrkesverksamma arkitekterna och inredningsarkitekterna blir troligen färre under de kommande åren, så efterfrågan förväntas öka ytterligare. Inredaren tar vid där många arkitekter slutar och arbetar precis som Inredningsarkitekter och arkitekter med rumsutformning och rumsfunktioner i både nybyggnad och ombyggnad.


Vad jobbar inredare med för typ av uppdrag?

Inredningsbranschen är väldigt bred och det dyker upp nya jobbmöjligheter och typer av inredningsuppdrag. Uppdragen kan handla om alla typer av byggnader där människor vistas, exempelvis hotell, arbetsplatser, skolor, sjukhus, privatbostäder, köpcentrum, restauranger, teatrar eller flygplatsterminaler. I Sverige är det ovanligt att en utbildad inredningsarkitekt utför uppdrag i privatbostäder, även om det händer. Uppdragen gäller oftast en offentlig miljö och rör bland annat akustik, belysning och material.


En inredare är i allmänhet mer inriktad på urval och att planera interiöra detaljer inom ett utrymme, till exempel möbler, accessoarer och ytbehandling. Då det är en ökad brist på arkitekter och inredningsarkitekter lämnas ofta de interiöra jobben till en Inredare.
Kan vem som helst jobba som inredare idag?

Både ja och nej. Formellt sett krävs det ingen utbildning för att jobba som inredare men i takt med att branschen utvecklas höjs också kraven av arbetsgivare och kunder. När vi på Inredningskurser.se började utbilda inredare 2005 fanns det inga yrkesutbildningar till Inredare på den svenska marknaden och det fanns inte heller någon etablerad yrkesroll på marknaden. I takt med att marknaden blev mer varse om att behovet av inredare fanns ökade också efterfrågan från arbetsgivare som ville ha folk som var inriktad på de interiöra, "mjuka" delarna inom yrket.


Idag är yrkesrollen Inredare väletablerad och företag som anställer ställer höga krav på kompetensen hos de som söker jobb som inredare. Även för dig som vill starta eget behöver du hålla en viss standard för att kunna konkurrera med inredarna som finns på arbetsmarknaden. Det ställs ofta också krav på att du har kunskaper inom flera olika områden och kan leverera förslag som kunden inte själva kan hitta i vanliga inredningsmagasin. En gedigen yrkesutbildning som vår utbildning till Certifierad Inredare & Inredningsstylist är alltså nästan ett krav för att kunna få de etablerade jobben på marknaden idag.


Med det sagt – vi ser fortsatt goda möjligheter för jobb inom inredningsbranschen och våra elever har sällan problem att hitta praktikplatser och sedan får jobb efter sin utbildning hos oss.


Vi levererar inte bara en utbildning, vårt främsta fokus är att våra elever ska komma ut på arbetsmarknaden och få jobb – Anna Nordvall, VD & Grundare

Vad är unikt med utbildningen hos Inredningskurser.se?

Vår yrkesutbildning till Certifierad Inredare och Inredningsstylist (inkl. Homestagingkonsult) är anpassad till marknadens behov och flätar samman de olika yrkesrollerna Inredare och Inredningsstylist (samt Visual Merchandiser). Som Inredare arbetar man med att skapa miljöer att leva, arbeta eller lära sig i (bland flera) och som Inredningsstylist och Visual Merchandiser arbetar man med att sälja inredning, miljöer och produkter. Det är två yrkesroller som är väldigt närliggande och ofta överlappar varandra, varför vi valt att kombinera dessa för en bredare utbildning. Utbildningen leder till en ovanlig kombination av kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden.


 

Om Inredningskurser.se

Vi har under 2020 genomgått ett program vi blev utvalda till av Business Sweden (f.d. Svenska exportrådet) för en expandering till USA med våra utbildningar. Vi lanserade utbildningarna i våras och finns där under namnet Nordic Design Institute - www.nordicdesigninstitute.com


Vi är en seriös utbildare inom inredning och design, vi har god ekonomi och blev valda till ett av Veckans Affärers Superföretag 2019. Vi lanserade för 2 år sedan en ny utbildning som vi arbetet fram bl.a. med hjälp av IKEA för att se till att våra utbildade och certifierade Inredare och Inredningsstylister har den kunskap som företagen behöver i framtiden. Denna utbildningsinriktning är unik och finns endast hos oss.


Våra elever får oftast jobb inom 3-6 månader och de flesta går till anställningar. En liten andel startar eget, men även här väljer eleverna oftast att arbeta något år i branschen innan innan de startar eget.


Bilder från kursträff på Inredningskurser.se med vår lärare Marie och elever som läser till Certifierad Inredare och Inredningsstylist (inkl. Homestagingkonsult)


Praktik och möjligheter till jobb

I utbildningen ingår en praktikperiod och eleverna ordnar denna praktikplats själva. Vi blir ofta kontaktade av företag som vill anställa våra elever. De annonser som är öppna för alla elever att söka lägger vi ut på en praktik- och jobbsida.


Exempel på företag där våra elever praktiserar och fått jobb är:

  • Fastighetsbyrån

  • Ikea

  • ESNY

  • Loft Sthlm

  • Bjurfors

  • Styled by Dahl

  • Våningen och villan

  • Hemisfär

  • Sommar mer Ernst - TV4Osäker på vilken kurs som passar dig? Gör vår digitala kursguide här!


Är du intresserad av att veta mer om oss och våra utbildningar? Vi finns på telefon 040-511 311 och mail hej@inredningskurser.se

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page