... ...
top of page

Vikten av en bra elevation och andra typer av ritningar som presentationsverktyg

När man arbetar som inredare är det viktigt att kunna presentera sina idéer och inredningsförslag med ritningar för att kommunicera sina ideér visuellt (och vi jobbar med olika typer av ritningar som används för olika syften). Det är många nya elever som undrar om man måste kunna rita för att läsa en yrkesutbildning oss - och svaret är nej. :)


Skissen – det första steget

Vi går igenom grunderna i våra utbildningar och börjar med att öva på att skissa - och det viktigaste är faktiskt just att öva på att skissa och inte hur slutresultatet med skissen blir. Och tanken med att skissa är för att snabbt och enkelt kunna förmedla sina inredningsidéer och förslag visuellt till t.ex en kund, hantverkare eller en sambo som behöver övertygas ;) En skiss kan göras för att visa ett snabbt möbleringsförslag till en kund eller en platsbyggd hylla till en hantverkare.


Skiss frihand

En snabb skiss som visar rummets mått och ett möbleringsförslag. Den här typen av skiss räcker gott för att t.ex planera möbleringen i ett rum och kan användas som grund till en planritning som ritas med exakta mått och i skala.


Skiss frihand

Här har vi en mer förfinad skiss ritad i enpunktsperspektiv av vår duktiga elev Anna Baglioni @annabaglioni_interiors


Skiss frihand

Vackra skisser av Amanda Hjort @amandaahjort


Digital skiss
Digital skiss

Här har vi två vackra skisser som är mer detaljerade och färglagda - ritade av Cecilia Flink @ceciliaflink


Skisserna används för att snabbt och enkelt kunna förmedla en idé visuellt men för ett inredningsuppdrag krävs det mer utförliga ritningar. En planritning är en ritning som är ritad i 2D med exakta mått och i en specifik skala. Till en början gör vi dessa för hand för att lära oss grunderna och senare i yrkesutbildningarna arbetar vi även med digitala ritningar i ritprogrammet SketchUp.


Planritningen – visar rummens mått och form uppifrån

Planritningen ser man ovanifrån och kan vara över en hel bostad eller enskilda rum. En planritning ger en tydlig bild av rummens mått och form och om det är en ritning över en hel bostad så ser man även placeringen av rummen i förhållande till varandra i bostaden. På en planritning visar man den fasta inredningen, t.ex ett kök, badrum och tvättstuga, möbler och belysning. Vi har även med större växter, gardiner och mattor på våra planritningar för att ge en helhetskänsla av inredningen.


Handgjord planritning

En planritning av vår duktiga elev @interiordesigns.fp


När man ritar en planritning är det viktigt att alltid använda skallinjal för att få rätt skala till ritningen och andra ’ritverktyg’ som t.ex linjal, cirkelmall, möbelmall och passare för att lättare få jämna och fina linjer i arbetet. Skallinjalen är en av inredarens bästa och viktigaste verktyg och man behöver, tack och lov, inte vara ett matte-geni för att använda den.


När man arbetar med planritningar får man ge det en del tid då det är viktigt att rita med fina linjer, i rätt skala och med exakta mått. En första ritning gör vi på millimeterpapper med blyerts som därefter kalkeras till ett arkitektpapper där man ritar med svarta tuschpennor. Den här delen av ritningen kan kräva en del tid och tålamod, att vänta ut så tuschen hinner torka innan man fortsätter och ta ett steg i taget.


Förenklad bildstil – ge lite mer liv till din planritning

Vill man ge lite mer liv till planritningarna och elevationer kan man rita i förenklad bildstil. Det är en ritning som inte är fullt så strikt och ’exakt’ som en planritning, utan med lite mjukare linjer, konturer och skuggningar. Ritningen är ritad i skala och med de mått som rummet och möblerna har precis som på en planritning, men här kan man t.ex rita mattor, textilier med mjukare former utan linjal som ger lite mer liv och känsla i ritningen.


Förenklad bildstil

En planritning i förenklad bildstil av Emma van Riemsdijk @blandprylarochpinaler


Sen har vi bildstilsritningen som är en färglagd planritning som visar olika material, färger, skuggor och ljus. Den ritas detaljerad med dekorationer, växter och texturer och ger en mer realistisk bild av hur rummet ser ut i verkligheten. En bildstilsritning är väldigt säljande och kunden får förutom en tydlig visuell bild av inredningen även känslan av hur inredningen kommer att upplevas.


Bildstilsritningen – en levande, färgsatt ritning

När vi kommer till bildstilsritningar så finns det olika tekniker man kan arbeta med för att färgsätta ritningarna och här krävs det både övning och tid för att få dem fina och inspirerande. Det finns en mängd olika färgpennor, tuschpennor och papper och det material som vi använder i våra utbildningar är akvarellfärgpennor som kan kombineras med vatten och pensel eller Copic-tuschpennor. När man använder tuschpennor och akvarellfärgpennor som kan kombineras med antingen tuschpennor eller vatten så är det viktigt att använda ett tjockare papper som är anpassat just till akvarellfärgpennor eller tuschpennor då ett vanligt kopieringspapper blir bubbligt.


Bildstilsritning

Bildstilsritning av Emma van Riemsdijk @blandprylarochpinaler


Elevationsritning – se rummet från sidan

En annan typ av ritning är elevationsritningen som är en ritning av en vägg som man ser från sidan. Det kan vara svår att föreställa sig inredningen i t.ex ett rum enbart genom att kolla på en planritning och med elevationer får man en tydligare bild av hur inredningen ser ut när man kollar på rummets väggar från sidan. Elevationsritningen är också ritad i 2D utan perspektiv, där man ser väggen av rummet och de möbler och inredning som är placerade intill väggen. Här ser man endast de möbler som är placerade max ca en meter från väggen och för att ge en så tydlig bild av inredningen som möjligt är det bra att visa elevationsritningar för varje vägg, vilket oftast är fyra för fyrkantiga rum. :)


Elevationsritning

Elevationer i bildstil av Emma van Riemsdijk @blandprylarochpinaler


Digitala ritningar i SketchUp

I våra yrkesutbildningar har vi även lektioner i digitala ritningar i SketchUp. Även här börjar vi med planritningar, även kallade projekteringsritningar, där vi ritar rum och bostäder som de ser ut ovanifrån, samt elevationsritningar och bildstilsritningar.


Steg 1 skiss –> Steg 2 planritning –> Steg 3 bildstilsritning


Här har vi skissen av ett rum som även har ritats upp som en planritning och en bildstilsritning i SketchUp.


Elevationsritning

En elevationsritning i bildstil ritad i sketchUp av vår duktiga elev Emma van Riemsdijk @blandprylarochpinaler


Elevationsritning rum

En digital elevationsritning av Janni Arnqvist @norr.interior


Digital planritning elevation

En fantastisk bildstilsritning tillsammans med elevationsritningar av Isabella Engström @livingbyisa


Tillhörande elevationer till bildstilritningen av Isabella Engström @livingbyisa


Digital planritning elevation

Här presenteras bildstilsritningen tillsammans med de fyra elevationsritningarna vilket ger en tydlig bild av hur rummet ser ut.


3D-ritningar i SketchUp – se rummet i sin helhet

I vår största och mest omfattande utbildning där man läser till Certifierad Inredare, Homestagingkonsult och Inredningsstylist får man även arbeta med 3D-ritningar. En 3D-ritning visar även höjd och bredd på inredningen och rummet och man får en lättare visuell bild och känsla av rummets storlek.


Digital 3D-ritning SketchUp

En 3D-ritning av Emma Arnström @roombyemma


Dessa exempel som visas här är väldigt fina och visas som inspiration, men med övning, vilja och tålamod så är det till den här nivån många av våra duktiga elever kommer. Vill du lära dig mer? I våra yrkesutbildningar lär vi dig steg för steg hur du tar dina första steg i att skissa hela vägen upp till visuella, levande 3D-ritningar i SketchUp – alla kan rita, för hand och digitalt, med rätt verktyg!
0 kommentarer

Yorumlar


bottom of page