... ...
top of page

Varför du som inredare ska jobba med SketchUp

När man arbetar som inredare och inredningsstylist är det viktigt att kunna förmedla sina idéer och förslag visuellt till kunden. I våra utbildningar går vi igenom ett flertal presentationstekniker och design boards för att kunna göra detta, för att kunden ska få en så tydlig och bra vision som möjligt av inredningsförslaget. Ett av de viktigaste/främsta arbetssättet att förmedla sina idéer (visuellt/bildligt) och ge kunden möjlighet att lätt förstå inredningsförslaget är att arbeta med ritningar.


Ett concept board av vår elev Beatrice Kanold, där hon visar en SketchUp-ritning tillsammans med bland annat material- och färgprover


Under de senaste åren har inredaryrket utvecklas enormt mycket och vi har möjligheten att ta oss an nya olika typer av uppdrag som tidigare enbart tillfallit arkitekter. Kunderna blir allt mer måna om de "mjuka värdena" i inredningen vad gäller färg, möblering, materialval, belysning m.m. där inredningsarkitektens kunskap kanske inte alltid räcker till. Där kommer vi in och tar vid där inredningsarkitektens arbete avslutas.


I takt med att yrket som inredare får mer status höjs också kravet på vad en inredare ska kunna och förväntas leverera till kund. Idag krävs det nästan att du har någon form av utbildning och kan jobbs med professionella verktyg; det är här SketchUp kommer in i bilden.


Vad är SketchUp?

SketchUp är Trimbles (tidigare Googles) ritprogram som används världen över för att skapa digitala modeller. Om du till exempel tänker renovera ett rum hemma så kan du lätt bygga en modell på rummet i SketchUp och utföra renoveringen digitalt så du ser hur det kommer att bli.

Men du kan förstås även bygga modeller av allt du kan tänka dig, från inredningsdetaljer till möbler och hela rum. Bara du kan använda programmet så kan du rita vad du vill. Har du SketchUp som grund kan du bemästra de flesta professionella ritprogram och öppnar upp en helt ny kunskapsbas att erbjuda arbetsgivare och dina kunder i form av skalenliga, interaktiva ritningar i 2D- och 3D.


Här går vi igenom olika typer av ritningar du som Inredare kan tänkas arbeta i och hur SketchUp spelar en roll i detta. Samtliga moment kommer du att lära dig i antingen våra yrkesutbildningar till inredare eller renodlade SketchUp-kurser för dig som redan jobbar med inredning.


Från handgjord skiss till interaktiv 3D-ritning


En ritning börjar ofta med en skiss, att man t.ex mäter upp ett rum som ska inredas och gör en enkel skiss av rummet sett ovanifrån. Skissen i sig kan vara väldigt enkel och det räcker att man försöker göra någotsånär raka linjer som visar väggar, var dörren och fönster finns etc. Men det är däremot viktigt att mäta rummet exakt och skriva ner de rätta måtten på väggar, dörrar, fönster och om det finns fast inredning som t.ex garderober, kök, kakelugn, kamin etc. Ska befintliga möbler som finns i rummet användas i det nya inredningsförslaget behöver även dessa mätas och ritas med på skissen.


En skiss kan såklart göras för olika anledningar i ett inredningsprojekt. Förutom att rita upp rum eller bostäder så kan det t.ex vara en platsbyggd garderob eller bokhylla som ska formges eller en monter som ska designas för en utställning på en mässa.På bilden till vänster har vi en skiss av ett sidobord som Isabelle Engström har gjort och som även visas på en planskiss, sedd ovanifrån, var det ska stå i vardagsrummet. Till höger ser vi sedan en planritning av samma vardagsrum, ritad av Isabelle Engström.


Skiss av Amani Laham


Förfina skissen med en planritning

När skissen är färdig behöver den ofta förfinas en del innan den färdigställs och visas för kunden.

I våra utbildningar går vi igenom grunderna som börjar med att öva på att skissa, sen fortsätter vi med att göra skalenliga möblerade planritningar för hand med hjälp av linjal, arkitektmall, cirkelmall. För att göra den här typen av ritningar för hand behöver man vara väldigt noggrann så måtten och skalan blir rätt och det krävs en del tålamod och tid för att få planritningarna bra.


Att kunna göra en planritning för hand och erbjuda den i sitt inredningsförslag blir väldigt unikt när så mycket annat är digitaliserat idag. Men som sagt, det krävs en del tålamod, noggrannhet och tid för att kunna presentera en bra planritning till kunden.


En planritning i ‘förenklad bildstil’ av Jenny Nyberg


Övergå till digitala ritningar – mer tidseffektivt och för ett professionellt intryck

Ett annat och allt vanligare alternativ för att presentera sina idéer med ritningar är att arbeta med digitala ritningar. Vi använder ritprogrammet SketchUp för att göra digitala ritningar som bland annat planritningar i 2D, elevationer, bildstilsritningar och 3D-ritningar.


I första delen av våra SketchUp-kurser går vi bland annat igenom hur man kan göra en planritning i 2D. Här arbetar vi med att skapa ritningssymboler, så kallade komponenter, som kan sparas och användas till flera ritningar för att kunna effektivisera arbetet. En stor fördel med att kunna rita i sketchUp är att man snabbt och enkelt kan göra ändringar i ritningen. Sudda bort och flytta på linjer gör man med ett klick - till skillnad när man råkar rita en linje fel med tusch på arkitektpappret och man får börja om från början på ett nytt papper…. För vissa, eller mig själv åtminstone, kan detta också vara bättre för att hålla humöret uppe. ;)


En planritning ritad av Isabelle Engström


En så kallad ’belysningsplan’ - en planritning där man visar möblering, armatursymboler och produktbilder på vilka armaturer som används till belysningen. Mer om hur du gör en belysningsplan och andra typer av planritningar lär du dig i våra kurser.


Ha tålamod!

Det kan ta lite tid att lära sig programmet och precis som med allt annat nytt man lär sig, så är det viktigt att öva, öva, öva för att bli bättre. Investera i tiden när du lär dig programmet du kommer att få igen den sen när du kan arbeta tidseffektivt med dina inredningsritningar.


Ett exempel på att kunna arbeta effektiv i SketchUp är att man kan lägga in en befintlig planritning i programmet, kanske en ritning som kunden har sedan tidigare, som sen kan skalas om till rätt mått och därefter kalkeras. När ritningen har kalkerats så kan man rita upp sitt nya möbleringsförslag på planritningen.


Bildstilsritningar – ge dina ritningar liv!

I vår fortsättningskurs går vi igenom hur man kan lägga till färg och material till våra 2D ritningar, så kallade bildstilsritningar. Färger och material ger ritningarna mer liv och ger en bra bild av hur inredningen i rummet kommer att se ut. Om man behöver sälja in sina idéer eller ge kunden en tydlig visuell bild av ett inredningsförslag är bildstilsritningen ett fantastiskt presentationsverktyg.


Bildstilsritningar visar material, färger, golv, textilier, dekoration, växter, skuggor och ljus för att skapa en realistisk bild av hur rummet kommer att se ut i verkligheten.


Från skiss, till planritning till bildstilsritning


Elevationsritningar

Ritningar i bildstil kan både göras som en planritning som man ser ovanifrån men även som en elevationsritning. En elevation är en ritning som visar en vägg att rummet som man ser från sidan.


Elevationsritningar av Maja Almquist


En planritning som visas ovanifrån ger en tydlig bild av hur rummet möbleras och tillsammans med elevationsritningar får man även bra bild av hur inredningen ser ut när man ser väggarna från sidan. Elevationsritningen är också ritad i 2D utan perspektiv, där man ser väggen av rummet och de möbler och inredning som är placerade intill väggen. Här ser man endast de möbler som är placerade max ca en meter från väggen och för att ge en så tydlig bild av inredningen som möjligt är det bra att visa elevationsritningar för varje vägg.Bildstilsritningar av Amani Laham


Skapa interaktiva 3D-miljöer i SketchUp

I den sista delen av våra SketchUp arbetar vi med 3D-ritningar. En 3D-ritning visar även höjd och bredd på inredningen och rummet och man får en lättare visuell bild och känsla av rummets volym och storlek. I en 3D-ritning kan lättare få känslan av hur inredningen upplevs i rummet då möbler och väggar även visar höjden. Här kan man använda en kamera för att ta bilder av rummen i olika vyer och perspektiv. Även här lägger vi till material och färg för att få en så verklig bild av inredningsförslaget som möjligt.3D-ritningar av Beatrice Kanold


Som du märker finns det väldigt många fördelar med att arbeta i SketchUp, här är några av dem:

  1. Det är kul! Att ha en vision av hur ett rum eller en miljö kan förändras och få ner tankarna i en ritning är fantastiskt

  2. Det ger dig möjlighet att förtydliga dina idéer visuellt och sälja in ditt förslag till kunden

  3. Det är tidseffektiv - låt det ta tid att lära sig programmet, ha tålamod och våga testa dig fram - du kommer att få igen den tiden sen när du kan grunderna i programmet och kan skapa digitala inredningsritningar

  4. Om du vill arbeta med inredningsuppdrag så är ritningar en av de viktigaste presentationsverktyg du kan erbjuda kunden

  5. Om något blir fel i ritningen är det oftast lätt att justera


0 kommentarer
bottom of page