Varför gör man planritningar?

bildstil blogg
När man arbetar som inredare är planritningar ett otroligt viktigt verktyg. Att göra en planritning är nödvändigt då du arbetar med en kund, både för att ge kunden en överblick och för att se hur möblerna passar med varandra och i rummet. Det är även ett sätt för oss att sälja in våra idéer. Med hjälp av planritningen kan man också se om det finns tillräckligt med plats över att röra sig på. Planen över möbleringen är ju det som visar om de planer man har går att genomföra, i praktiken. Och möbleringen, ja den är ju A och O i en bostad.
Det finns olika typer av planritningar man kan använda sig utav, vissa är mer tidskrävande än andra vilket gör att man får ta hänsyn till hur stort uppdraget är och hur mycket tid man bör lägga ner. De olika typer av planritningar som vi jobbar med är projekteringsritning, ritning i förenklad bildstil och ritning i bildstil.
Det som skiljer de olika ritningarna åt är att en projekteringsritning är enkel, utan detaljer och kan ritas i allt från skala 1:100 till 1:20. Ritning i förenklad bildstil och ritning i bildstil är mer säljande och därmed också mer tidskrävande. Vilken av dessa två ritningar man använder, beror på vilken skala man ritar upp den i. Båda ritningarna är detaljerade men ritning i bildstil är allra mest detaljerad varför man också ritar den i något större skala. En ritning i förenklad bildstil görs i 1:100, 1:75 och 1:50 medan ritning i bildstil görs i skala 1:20 eller 1:10, av den anledningen att man tydligt ska kunna se detaljerna.
Det är oerhört viktigt att ritningen man visar för kund är ren, snygg, proper och säljande – då signalerar man också att arbetet kommer att bli därefter. Självklart ska man också kunna argumentera för den möblering man tagit fram, varför den blir bäst för rummet och kundens behov etc. Ett tips är att klippa ut möbler i rätt skala och flytta runt på ritningen tills man känner sig riktigt nöjd – innan man ritar dit möblerna. Det är viktigt att alla rum utformas så att de kan tillfredsställa så många olika möbleringsbehov som möjligt. Det är därför du ska ta hjälp av en planritning.

Dela inlägget