Möt en av våra föreläsare – Karin Tydén, Mind Hacker och Coach


Karin med sin häst

Hej Karin, berätta lite om vem du är och vad du gör?

Jag arbetar som Mind Hacker, coach och hypnotisör. Jag har en förmåga att förstå och kunna ”hacka” mekaniken bakom människors undermedvetna mönster och skapa nya och bättre strategier. Jag hjälper människor att spränga sina begränsningar och nyttja mer av sin potential. 

Vad innebär termen “Mindhacking” och hur kan det vara fördelaktigt för dina klienter att använda sig av?

Ordet hacking sägs ha skapats 1955 hos MIT i USA och definieras som en “ovanlig lösning på ett komplext problem”. Mind Hacking är det absolut senaste inom coaching, hypnos och mental träning. Det går ut på att hitta de mest effektiva sätten att optimera ditt mindset (din mentala inställning). Du arbetar med det undermedvetna sinnet där alla dina program finns lagrade och som styr 95% av din dag. Genom att förstå hur mönster uppstår kan du börja hacka de gamla programmen och ersätta dem med nya och bättre. Fördelen är att det är en väldigt snabb och effektiv metod. Jag når ofta mer resultat på en session, än man når på 15 sessioner i vanlig terapi.

Vilka är det vanligaste problemen man kommer med till dig för att lösa?

De vanligaste problemen jag arbetar med är olika rädslor, oro, ångest, depression, dåligt självförtroende och låg självkänsla.


Föreläsning mindhacking Inredningskurser

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? 

Oj, ingen dag är den andra lik. Jag jobbar med klienter i över 25 länder, så beroende på vilket land min klient bor i, kan mina arbetstider variera ganska mycket. Jag reser också till Stockholm regelbundet för att arbeta med klienter där. Utöver klientarbetet håller jag även föredrag och workshops. Just nu skriver jag färdigt min nya bok som ges ut i november och sedan är det givetvis en del administration och inlägg på sociala medier som ska fixas. 

Du har en bakgrund som TV-producent, ganska långt ifrån Coachning. Vad fick upp dina ögon för coachning, var det en speciell händelse?

Jag tror det var en kombination av barndomssår, nyfikenhet, ett extremt behov av att växa och utvecklas och en längtan att bidra med något värdefullt, som gjorde att j