Kursguide

Vill du ha hjälp att välja kurs? Svara på frågorna i vår kursguide och se vilken kurs som passar dig bäst.

Vad är målet med att läsa en kurs hos oss?

Hur mycket kunskap har du inom färg?

1 är lite kunskap, som i att du inte haft någonting med färg att göra tidigare. 10 är mycket kunskap, som i att du jobbat eller studerat t.ex. färglära tidigare

Har du läst någon liknande kurs eller utbildning sedan tidigare? Vilken/vilka?

Hur länge har du funderat på att läsa en kurs hos oss?

Jag vill lära mig att styla ett hem inför försäljning

Hur länge passar det dig att studera?

Glöm inte att fylla i din e-post

så att vi kan ge dig svar på vilken kurs som passar dig bäst!

Efter vad du fyllt i rekommenderar vi dig följande kurser