ALLMÄNNA

BESTÄMMELSER

1 GILTIGHET

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Inredningskurser Sverige AB

1.1 Dessa Allmänna Bestämmelser är en del av avtalet mellan dig som kund och Inredningskurser Sverige AB (Inredningskurser.se), härefter kallat Företaget.

1.2 Din beställning till Företaget är bindande. Avtal anses ingånget genom bekräftelse av din beställning.
 


1.3 Dessa Allmänna Bestämmelser gäller så länge någon del av avtalet mellan dig och Företaget fortfarande gäller.


2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

2.1 Företaget tillhandahåller kursen enligt den avtalade kursplanen och under avtalad tid. Om deltagaren önskar, kan kursen göras i individuell studietakt, längst 18 mån, vilken utformas tillsammans med ansvarig kursledare. Då gäller ej den förutbestämda kursplanen vad gäller deadlines & betyg.


2.2 Inredningskurser.se kan inte garantera att mail, brev & lektioner alltid kommer fram till dig eller mottages exakt det datum som är överenskommet, då 3:e part (posten/internetleverantör) är inblandad. Då lektion eller annan post/material uteblivit skall det anmälas till Företaget som inom skälig tid (7 dagar) skickar ut det på nytt.


2.3 För att kurser hos Företaget ska bli bra är det viktigt att deltagaren samarbetar med distansläraren och lämnar riktig och fullständig information till henne/honom.


2.4 För vissa kurser krävs förkunskaper. Dessa framgår i så fall av kursbeskrivningen. Om förkunskaper krävs så förutsätts deltagaren ha sådana förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursen.

2.5 Om deltagaren inte kan fullfölja kursen kan deltagaren låta annan person ta deltagarens plats. Den nya deltagaren måste då ha de förkunskaper och den kompetens som behövs för att kunna följa kursen & det är upp till kursdeltagaren att hitta en ersättare. Deltagaren får inte göra en sådan överlåtelse genom att lämna ut sitt deltagarnummer till annan. Istället ska bytet anmälas skriftligen till Företaget.

2.6 Företaget ansvarar inte utan särskilt åtagande för programvara, datorer eller annan utrustning för ditt mottagande av kursen. Företaget ansvarar inte för internetleverantörens prestanda eller funktionalitet.

3 ANMÄLAN

3.1 När du läst igenom uppgifterna för den kurs/utbildning du är intresserad av, samt de allmänna bestämmelserna gör du din anmälan till Företaget. Denna anmälan görs på Företagets hemsida, www.inredningskurser.se.


3.2 Vi registrerar din anmälan när den inkommer, skickar ut en faktura på anmälningsavgiften & skickar ut ett antagningsbesked till dig. Resterande kursavgift betalas enligt anmälan. Observera att du inte får ha betalningsanmärkningar för att betala via faktura eller räntefri avbetalning. Om så är fallet kommer vi att skicka en faktura med 30 dagars betalningvillkor.

INREDNINGSKURSER SVERIGE AB 

GRIMSBYGATAN 24

211 20 MALMÖ

OM OSS

ANSÖK

YRKESUTBILDNING

GRUNDKURS

FAQ

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 INREDNINGSKURSER SVERIGE AB