inredning i offentlig miljö

inriktning: vårdmiljö

Nivå: Master class
Längd: 20 veckor
Kurstakt: Halvfart
Kursform: Distans utan träffar
Förskunskapskrav: Goda kunskaper inom färgsättning, ljussättning och inredning. Certifierad Inredare (eller motsvarande)

KURSLEDARE - Ulrika Paulnitz

Välkommen till den första utbildningen i hur man inreder vårdmiljö.

Du har en utbildning inom inredning och vill ta dig vidare. Du har ett intresse för uppdrag inom offentlig miljö men saknar kunskapen för inredning av vårdmiljö.

Du lär dig vilka nyckelpersonerna är, hur man gör behovsanalys och konceptuveckling för denna typ av uppdrag och vilka regler och ramar som finns i inredandet av en offentlig miljö.

Vad får du?

  • Kursmaterial online med relevanta inlämningsuppgifter, efterföljt av personlig och proffessionnel feedback
  • Hur skapar man en portfolio ?
  • Onlinetest
  • Litteraturlista
  • Begreppslista med ljustekniska termer
  • Ordlista med färg- och ljusupplevelse: Hur vi kommunicerar färg
  • Lightness Meter - verktyg från NCS

Om kursen

Kursen är en påbyggnadskurs som vänder sig till dig som har en utbildning till inredare (eller likvärdig) och vill bygga på dina kunskaper för att få en bredare kompetens.

Du kommer under kursens gång att få lära dig allt från hur man säljer in denna typ av uppdrag, vilka nyckepersonerna i beslutfattande roller är och hur du presenterar dina förslag på ett professionellt sätt.


Du kommer under kursens gång att varva teori med case där du får genomföra behovsanalyser och konceptutveckling.
 

Vem kan läsa?

Den här kursen vänder sig till dig som vill arbeta professionellt med inredning i vårdmiljö.

Kanske har du redan arbetat i inredningsbranschen några år och vill läsa en påbyggnadsutbildning för att stärka din roll som inredare eller för att kunna nå nya kunder inom ett annat område än det du arbetar med idag.

Du behöver grundläggande kunskaper inom inredning i stort, men speciellt inom ljussättning, färgsättning och ritteknik för att kunna tillgodogöra dig kursen på ett bra sätt.
 

När får jag besked på om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan i ett antagningsmail inom 24 timmar efter att vi tagit emot din ansökan.
 

Kursintyg
Efter avslutad och godkänd utbildning utfärdas ett KURSBEVIS samt ett SAMLAT SLUTBETYG som skickas ut till dig både på mail och på post.

 
Hur går det till att läsa hos oss?
Som elev hos oss får du tillgång till din personliga kurssida, där du hittar dina lektioner & får din feedback/dina betyg upplagda. Här får du en översikt av hur stor del av kursen/utbildningen du har kvar och kan gå i förväg och arbeta med lektioner om du ligger före planen.

Här kan du också hålla kontakt med dina kursdeltagare.

Lektionerna avslutas med inlämningsuppgifter och/eller onlinetest för att du ska få befästa det du lär dig under lektionerna. Det är teoretiska och praktiska uppgifter blandade med varandra. Efter varje inlämningsuppgift får du feedback från en lärare.

Kursen är på professionell nivå och du kommer efter avslutad utbildning att kunna arbeta med inredning i de olika miljöerna vi går igenom i kursen.
 

Premiärstart: 26 OKTOBER 2018
________________________________________________

Hur:
distans när du vill
Antal timmar/vecka: ca 20 på studietakt 50%
Studietakt: 25, 50, 75 eller 100%
Förkunskaper: certifierad inredare eller motsvarande kunskaper (grundkunskaper inom färgsättning, ljussättning och ritteknik. Både för hand och i datorprogram ex.vis SketchUp)

Inom 24 timmar efter att vi fått din ansökan återkommer vi med ett antagningsmail.
________________________________________________

Vad kostar kursen?
13 500 kr inkl. moms
(Vill du delbetala? Vi erbjuder delbetalning via Klarna på 6-36 månader)

Kursinnehåll
1. INTRODUKTION - 1 vecka
 - Att träffa kunden för första gången
 - Före, under och efter mötet
 - Kontrakt och avtal

2. METOD - 1 vecka
 - Så går du tillväga för att ta dig an en utmaning som denna
 - Vad behöver du?
 - Problematisera, analysera och presentera

3. LEVERANTÖRER OCH NYCKELPERSONER - 1 vecka
 - Vilka är de?
 - Hur säljer du in dina tjänster till dessa?

4. LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING - 1 vecka

5. ATT SKAPA MED FÄRG, LJUS OCH MATERIAL - 2 veckor
 - Ljuskällornas kvalitet och färgtemperatur
 - Hur påverkar ljuset upplevelsen av färger?
 - Ljustekniska storheter

6. TEXTILIER FÖR OFFENTLIG MILJÖ - 1 vecka
 - Rätt textil i olika mljö
 - Kontakt till tänkbara leverantörer av textila material

7. AKUSTIK OCH AKTIVITETSFLÖDEN - 1 veckor

8. VÅRDMILJÖN - 1 vecka
 - Hemlikhet och hemkänsla
 - Vårdmiljön idag och dess bakgrund
 - Utformning av vårdmiljön

9. LÄKANDE FÄRGSÄTTNING - 2 veckor
 - Naturens helande egenskaper
 - Teorier om hälsa och utevistelse
 - Ta in naturen i inredningen

10. UTSMYCKNING, ESTETIK OCH FÄRGPSYKOLOGI 
 - 2 veckor

11. ORIENTERANDE FÄRGSÄTTNING - 3 veckor

 - Regler, ramar och direktiv för att skapa orienterande färgsättning (för exempelvis personer med synnedsättning)

12. EXAMENSPROJEKT - ATT INREDA EN VÅRDMILJÖ  
 - 4 veckor